top of page

Kültürel Mimaride Sahne Arkası 

Tasarım, mimarlık ve iç mimarlık kendi içlerinde pek çok alt kollara ayrılmış olsalar da kapsadıkları oldukça geniş alanlardan birinin ihtiyaçları doğrultusunda hala yeni uzmanlık grupları ve tanımlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan birisi, ülkemizde pek fazla bilinmeyen; fakat keşfedildikten sonra bu ihtiyaca yönelik bir tanımın oluşması için geç kalındığını fark ettiren yeni bir uzmanlık; “Kültürel Mimari Tasarımcılığı”. Peki, kültürel mimari tasarımcılığı nedir derseniz, bu yazımızda Desmus’un ülkemizdeki tanıtımı konusunda öncülüğünü yaptığı ve mimari tasarım ekibiyle uzmanlaştığı bu alandan bahsedeceğiz. 

Kültürel Mimari Tasarımı Nedir?

Mimarlık ve iç mimarlıkta öncelikli olan, çalışılan mekânların ihtiyaçlarını tespit etmek ve mekân işlevine uygun olacak şekilde bütçeye uygun tasarımlar ortaya çıkarmaktır. Bunun için, bir yerin gereksinim tablosunu iyi çıkarmanın yanı sıra farklı mekânların birbirinden ayrı konseptlere sahip olduğunu ve bu doğrultuda ihtiyaçlarının değiştiğini unutmamak gerekir. 


Kültürel mimari tam da bu noktada devreye giriyor. Performans mekânları, kültürel etkinliklerin gerçekleştiği opera evleri, oditoryumlar gibi etkinliklere uygun salonların ihtiyaçları bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerle tespit ediliyor. Opera ve klasik müzik konser salonlarının akustik değerlerinin farkını, kültür ve kongre merkezlerindeki ses dengesini ve optimum ses değerlerinin seviyesini, sahne üzeri tüm operasyonlarda ihtiyaç duyulan sahne mekaniğini, tiyatro salonlarındaki izleyici konforunu gözeten koltuk kapasitesini ve bunlar gibi nüansları kültürel mimari tasarımcıları ayrıntılı bir planla ortaya koyuyor. Kültürel mimari mekânlarının ideal gereksinimleri bu doğrultuda hayata geçiyor. 


Tüm performatif mekânların tasarımı için geçerli diyebileceğimiz kültürel mimari hizmeti veren Desmus, kültür merkezi planlamasında ve inşasında bambaşka parametreler olduğuna, işletmeye yönelik ihtiyaçların proje aşamasında belirlenmesinin yatırımı daha verimli hale getirdiğine inanıyor. Şehirlerin dokusundaki ikonik değerlerden biri sayılan kültür mekânları tasarımı konusunda çok değerli projelere imza atıyor. 

Kültürel Mimari Tasarımı Neden Gereklidir?Şehirleri ve toplumları üst seviyeye çıkaracak, düzgün şekillenmesi ve yeni nesillere doğru aktarılması gereken kavramlar arasında kültür ve sanatın yerini düşünürsek, kültür merkezlerinin ve sanat icralarının toplum için ne denli önemli olduğunun farkına varabiliriz. 


Kültür merkezlerinin, sanatçılar veya sanatseverler için amacına uygun şekilde kaynakları en verimli haliyle kullanması, her kullanıcı için ideal konfor seviyesini ayarlaması, sanattan alınan hazzın en yüksek seviyede hissettirilmesinin sağlanması ve keyifli vakit geçirebileceğimiz yerlere dönüştürülmesi için kültürel mimari tasarıma gereken özeni göstermek gerekmektedir. Hak ettiği karşılığı vermek ve bu alanın tanınırlığını artırmak dönüşüm için hayati öneme sahiptir. Çünkü bu yapılar yalnızca bina olmaktan çıkıp toplumun devamlılığı için en doğru ‘içerik üretimhanesi’ haline dönüşüyor ve yeni nesillere aktarılıyor. 

Tüm bunları yaparken, elbette mekânların gelecek kuşaklara ve topluma ışık tutma amacına uygun olacak şekilde sürdürülebilirlik, esneklik ve verimliliği ön planda tutması da konunun önemine dikkat çeken etmenlerden bazılarıdır. 

Desmus, Size Nasıl Yardımcı Olabilir?Desmus, yıllarca sahada ve performatif mekânların işletmesinde görev almasının getirdiği tecrübesiyle, kendi uzmanlık alanını "Kültürel Mimari" olarak tanımlıyor.  Konsept tasarımdan iç mimari tasarıma, gürültü ve ses denetiminden akustik tasarıma, profesyonel sistemlerin tasarımından sahne mekaniğine, operasyon ve işletmeye yönelik planlama çalışmalarından sahada verdikleri hizmetlere kadar kültürel mimarinin her alanında uzman ekibiyle yer alabiliyor.  

Kültürel yapılara ek olarak kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, eğitim kurumları ve otellerin toplantı alanları gibi çoklu kullanıcılara hizmet veren tüm mekanlarda, uzmanlığı kapsamında yaptığı çalışmalarla mekanları yatırımcılar ve tüm kullanıcılar için optimum konfor seviyesine getirmeyi hedefleyen Desmus’un ana amacı kültürel mimari yapıları şehirler ve insanlar için cazibe merkezi haline getirmektir. 


Desmus, bu amaçları çerçevesinde, yaratıcı mimar ve mühendis ekibiyle tasarıma başlamadan önce mekânları yapılış amaçları, yatırımcı beklentileri, kullanıcı ve izleyici ihtiyaçlarını da inceleyerek çevresel, ekonomik faktörleri bütünüyle ele almış şekilde ideal bir merkez haline getiriyor ve bunu yaparken insan etkileşimini azami seviyede tutmaya özen gösteriyor. 


コメント


bottom of page