top of page

AKUSTİK ÇÖZÜMLERE NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Akustik Nedir?

Akustik, en genel tanımıyla sesi inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunancada “işitmek” anlamına gelen akustik, Türkçeye “yankı bilimi”olarak tercüme edilmiştir.


Mimaride akustik, ortamdaki sesin iyileştirilmesinde, kullanıcıların işitsel konforunun ve mekân deneyiminin artırılmasında büyük önem teşkil eder.


Akustik ile İlgili Temel Kavramlar

En önemli kavram sestir. Belli bir frekansta titreşim yapan bir kaynaktan yayılan enerjiye sahip dalgalara ses denir. Bir diğer tanımıyla ses, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir.


Ses, insan kulağını etkileyerek işitme duyusu oluşturan hava molekülleri titreşimleri, bunların neden olduğu ufak hava basınç değişimleri ya da bu fiziksel olayın neden olduğu işitsel izlenim gibi de tanımlanabilir. Bir ses dalgasının en önemli fiziksel özelliklerinden bazıları; frekansı, basıncı, genliği, şiddeti, hızı, periyodu ve dalga boyudur.


Mimari Akustik


Akustiğin arkeoakustik, biyoakustik, psikoakustik, ultrasonik vb gibi birçok farklıalt dalları bulunur.Bu alt dallardan biri de mimari akustiktir. Ses insan hayatının her alanında yer alır ve ses kontrolünün yapılmadığı ortamlar kolaylıkla insanları rahatsız eder. Bu noktada mimari akustik devreye girer. Mimari akustik alanındaki modern bilimsel yöntemler ilk olarak Amerikalı fizikçi Wallace Clement Sabine tarafından uygulanmıştır. Akustiği nedeniyle dünyanın en iyi konser salonundan biri olarak kabul edilen Boston Senfoni Salonu’nun akustik tasarımı da yine Sabine tarafından yapılmıştır.


Mimari akustik, yapıların fonksiyonlarına göre akustik ihtiyaçlarını belirler; bina akustiği ve mekân akustiği olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Bina akustiği, en basit şekilde yapının fonksiyonuna göre belirlenen gürültü denetimi çalışmaları ve ses yalıtımı uygulamaları olarak tanımlanabilir. Mekân akustiği ise bir iç mekânın akustik özelliklerinin, kullanış amacına göre saptanması ve sağlanması konularında çözümler üretir. Mekân akustiği, en uygun yansışım/ reverberasyon süresi hesapları, ilk yansımalar, varlık kriteri çalışmaları, açık yankıya karşı önlemler gibi çalışmaları içerir. Bu çalışmalar sonunda akustik kusurları giderilmiş ve akustik açıdan kullanış amacına uygun duruma getirilmiş bir iç mekân elde edilir. Gerek bina gerekse mekân akustiğinin başlıca amacı akustik açıdan doğru ve işitsel konfora sahip mekânlar yaratılmasıdır.


Akustik Çözümler Nelerdir ve Nerelerde Kullanılır?


Akustik çözümler; mekânın kullanım amacına, hacmine, kapasitesine varıncaya dek çok çeşitli kriterler ve parametreler gözetilerektasarlanır. Akustik düzenlemede birincil hedef, gürültü ve ses problemlerini denetim altına almak, ortamda doğal olarak oluşan yankı ve diğer olası ses sorunlarını gidermek ve kullanıcılara işitsel olarak daha konforlu bir ortam sunmaktır.


Akustik çözümlerdenince akla ilk olarak gösteri merkezleri, operalar, tiyatrolar veya kültür sarayları gibi hacimler gelse de, akustik çözümlere ihtiyaç duyulan hacimler bunlarla sınırlı değildir. Kütüphaneler, oteller, dini yapılar, restoranlar, hastaneler, okullar, çocuk yuvaları ve kreşler, spor salonları, ofisler, konutlar için de akustik çözümler gereklidir. Daha genel bir ifadeyle akustik çözümler tüm yapı türleri için bir ihtiyaçtır.Akustik Malzemeler Nelerdir?


Akustik malzeme tabiri, yaygın olarak kullanılan bir piyasa tabiridir; hem gürültü denetimi ve ses yalıtımı için kullanılan malzemeler, hem de mekân akustiği için kullanılan ve ağırlıklı olarak ses yutucu özellikteki malzemeler için kullanılmaktadır. Bu terim, belli bir amaç için üretilmiş bir malzeme türünü belirtmekle birlikte, bu malzemelerin kullanılışları, profesyonelce yaklaşımlar gerektirir. Malzemenin akustik özellikleri ve davranışları bilinerek; ihtiyaç duyulan akustik düzenlemeye uygun malzemelerin seçilmesi esastır. Kullanılacak akustik malzemelerin uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış test raporları ve sertifikaları olmalıdır.


Bina akustiği uygulamalarında kullanılan ses yalıtım bariyerleri, akustik izolatörler, titreşim sönümleyiciler, ses yalıtımlı kapılar ya da mekan akustiği uygulamalarında kullanılan çeşitli ses yutucu malzemeler, bas yutucular, difüzörler, akustik kumaş ve perdeler, piyasadaki akustik malzemelere örnek olarak verilebilir.


Desmus ve Akustik Tasarımlar

Desmus, her türlü kültür yapısı, gösteri merkezleri, tiyatrolar, operalar, çok amaçlı salonlar, kongre merkezleri, toplantı salonları gibi, çoklu kullanıcılara hizmet veren mekânlarda işlevsellik ile estetiğin birincil odak noktası olan akustik koşulların en uygun şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Uzman ekibiyle yaptığı çalışmalarda mekanları akustik açıdan tüm kullanıcılar için optimum konfor seviyesine getirmeye yönelik akustik tasarımlar yapıyor. Mekanın kullanım amacına uygun akustik koşulların sağlanması için gereken tüm akustik hesap, simülasyon ve projelendirme işlerinde ulusal ve uluslararası kriter, standart ve yönetmelikleri esas alıyor. Kültürel mimarinin en önemli unsurlarından biri olan bina ve mekân akustiği danışmanlık hizmetlerini projenin daha ilk aşamasında sürece dâhil ediyor ve tasarım aşamasından uygulamaların tamamlanmasına kadar olan süreçte bütün disiplinleri koordine ederek; mimarlar, yükleniciler ve tüm saha ekipleri ile birlikte çalışıyor.

Comments


bottom of page